Twoja pierwsza kasa fiskalna

Kasy fiskalne w 2013 i 2014 roku

Kasy fiskalne w latach 2013-2014

Przeciętny miesięczny obrót powyżej 1667 zł oznacza konieczność zakupu kasy fiskalnej.*

Od 2013 roku zmniejszono do 20 tys. zł. (do końca 2012r. było to 40 tys. zł.) limit obrotów, powyżej którego trzeba prowadzić kasę rejestrującą (fiskalną). Wcześniej limit 20 tys. zł. Stosowało się do podatnika rozpoczynającego sprzedaż w danym roku obrachunkowym, niezależnie od tego czy rozpoczął działalność w I, czy w IV kwartale.

Z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących opublikowanego w Dz. U. z 2012r. pod poz. 1382, wynika, że limity obrotów osiągniętych z działalności realizowanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zarówno dla podatników kontynuujących, jak i rozpoczynających działalność, zostały ujednolicone i wynoszą 20 tys. zł. W przypadku podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego limit ten będzie określany w proporcji do okresu jej prowadzenia.

Ponadto z załącznika do rozporządzenia, wynika, że od 1 stycznia 2013r. obowiązkiem ewidencjonowania obrotów w kasie fiskalnej objęte zostały m.in. szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11).

Podatników, którzy rozpoczęli dostawy towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w trakcie 2012r., obowiązuje limit 20 tys. zł. w skali całego roku i nie muszą stosować wyliczenia obrotów na podstawie proporcji do okresu prowadzenia działalności.

Podatnicy, którzy do 31 grudnia 2012 r. byli zwolnieni z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, ale osiągnęli obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powyżej 20 tys. zł., zobowiązani są do rozpoczęcia ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kas rejestrujących z dniem 1 marca 2013 r.


Podatnik traci prawo do zwolnienia z ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczył obowiązujący limit obrotów w kwocie 20 000 zł. » więcej
Dokonywanie wydruku z każdej sprzedaży paragonu fiskalnego lub faktury VAT oraz do wydawanie oryginału wydrukowanego dokumentu to tylko jeden z wielu obowiązków podatnika. » więcej
Odliczenie obowiązuje jedynie przy pierwszym zakupie kas fiskalnych i pozwala odzyskać do 700 zł za każde kupione urządzenie. » więcej
Nowe przepisy przywracają obowiązek przechowywania kopii dokumentów fiskalnych (paragonów) przez okres pięciu lat. » więcej
Aby wybrać optymalne urządzenie do twojego punktu sprzedaży, musisz wiedzieć, które rozwiązanie będzie dla Ciebie najlepsze. Skorzystaj z wiedzy specjalistów. » więcej
Zakup urządzenia rezerwowego może się okazać trafną inwestycją dla Twojej firmy. To nie tylko zabezpieczenie na wypadek awarii urządzenia głównego. » więcej

* dotyczy sprzedaży realizowanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych

Polskie Centrum Kas Fiskalnych Sp. z o.o.
ul. Fosa 41, 02-768 Warszawa

tel.: +48 22 550 32 00, fax: +48 22 550 32 01
https://www.pckf.pl,