Twoja pierwsza kasa fiskalna

Kasy fiskalne w 2013 i 2014 roku

Jak uzyskać odliczenie 90% wartości urządzenia, nie więcej niż 700 zł?

Pamiętaj, że odliczenie obowiązuje jedynie przy pierwszym zakupie kas fiskalnych.

Warunki, które musisz spełniać aby skorzystać z odliczenia:

* dotyczy sprzedaży realizowanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych

Polskie Centrum Kas Fiskalnych Sp. z o.o.
ul. Fosa 41, 02-768 Warszawa

tel.: +48 22 550 32 00, fax: +48 22 550 32 01
https://www.pckf.pl,