Twoja pierwsza kasa fiskalna

Kasy fiskalne w 2013 i 2014 roku

Kogo objął obowiązek stosowania kas w 2013 roku?

Z dotychczasowych zwolnień o charakterze przedmiotowym w zakresie sprzedaży w rozporządzeniu nie przewidziano następujących usług:

Jeżeli prowadzisz działalność w zakresie w/w oznacza to, że od 1 stycznia 2013 roku objęły Twoją firmę zasady ogólne, takie jak większość pozostałych podatników. W takim przypadku wysokość Twojego obrotu pozostaje podstawowym kryterium zwolnienia (zwolnienie podmiotowe) z obowiązku stosowania kasy fiskalnej.

Sprawdź kto jest zwolniony z obowiązku stosowania kasy fiskalnej?

* dotyczy sprzedaży realizowanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych

Polskie Centrum Kas Fiskalnych Sp. z o.o.
ul. Fosa 41, 02-768 Warszawa

tel.: +48 22 550 32 00, fax: +48 22 550 32 01
https://www.pckf.pl,