Twoja pierwsza kasa fiskalna

Kasy fiskalne w 2013 i 2014 roku

Kto jest zwolniony z obowiązku stosowania kasy fiskalnej?

Wysokość obrotu to podstawowe kryterium zwolnienia.

* dotyczy sprzedaży realizowanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych

Polskie Centrum Kas Fiskalnych Sp. z o.o.
ul. Fosa 41, 02-768 Warszawa

tel.: +48 22 550 32 00, fax: +48 22 550 32 01
https://www.pckf.pl,