Twoja pierwsza kasa fiskalna

Kasy fiskalne w 2013 i 2014 roku

Kto jest zobligowany do używania kasy fiskalnej?

Kasę rejestrującą (potocznie zwaną fiskalną) muszą używać podmioty sprzedające towary i usługi klientom detalicznym, czyli osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym. Taki ogólny obowiązek wynika z ustawy o podatku od towarów i usług. Szczegółowe zasady w tym zakresie określają kolejne rozporządzenia Ministra Finansów, regulujące obowiązek fiskalizacji. W tych też rozporządzeniach wymienione są wyjątki - kiedy przedsiębiorcy nie muszą instalować urządzeń fiskalnych.

Od 1 stycznia 2013 limit obrotu uprawniający do zwolnienia podmiotowego został obniżony do 20 000 zł i tym samym zrównał się z limitem dla podatników rozpoczynających działalność.

Nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zakłada rozszerzenie katalogu podatników, którzy w roku 2013 będą musieli ewidencjonować wszystkie obroty na kasach fiskalnych.

Sprawdź kogo objął obowiązek stosowania kas fiskalnych w 2013 roku?

* dotyczy sprzedaży realizowanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych

Polskie Centrum Kas Fiskalnych Sp. z o.o.
ul. Fosa 41, 02-768 Warszawa

tel.: +48 22 550 32 00, fax: +48 22 550 32 01
https://www.pckf.pl,