Twoja pierwsza kasa fiskalna

Kasy fiskalne w 2013 i 2014 roku

Jak długo należy przechowywać kopie dokumentów fiskalnych?

Zmiany w prawie podatkowym na rok 2013 przywracają obowiązek przechowywania kopii dokumentów fiskalnych (paragonów) przez okres pięciu lat, a nie przez okres dwóch lat jak w przypadku paragonów wystawionych od 22 lipca 2011 do końca 2012 r. To bardzo istotny argument przemawiającym za wyborem urządzenia fiskalnego z elektroniczną kopią paragonu.

* dotyczy sprzedaży realizowanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych

Polskie Centrum Kas Fiskalnych Sp. z o.o.
ul. Fosa 41, 02-768 Warszawa

tel.: +48 22 550 32 00, fax: +48 22 550 32 01
https://www.pckf.pl,