Twoja pierwsza kasa fiskalna

Kasy fiskalne w 2013 i 2014 roku

Jaki jest termin rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych?

Jak wynika z § 5 nowego rozporządzenia, utrzymano zasadę, że podatnik traci prawo do zwolnienia z ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczył obowiązujący limit obrotów w kwocie 20 000 zł. Dotyczy to zarówno podatników kontynuujących, jak i rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego. Podatnicy, którzy przekroczyli limit 20 000 zł obrotu w 2012 r. powinni rozpocząć ewidencjonowanie obrotu na kasach fiskalnych nie później niż 1 marca 2013 r.

* dotyczy sprzedaży realizowanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych

Polskie Centrum Kas Fiskalnych Sp. z o.o.
ul. Fosa 41, 02-768 Warszawa

tel.: +48 22 550 32 00, fax: +48 22 550 32 01
https://www.pckf.pl,