Twoja pierwsza kasa fiskalna

Kasy fiskalne w 2013 i 2014 roku

Czy opłaca się posiadać kasę rezerwową?

Odliczenie przysługuje na dowolną ilość urządzeń fiskalnych zgłaszanych przed terminem wystąpienia obowiązku fiskalizacji. Warto zatem rozważyć zakup kasy rezerwowej, która byłaby używana w sytuacji utraty lub awarii kasy podstawowej, czy też po kilku latach, po zapełnieniu się pamięci w kasie podstawowej. Decydując się na zakup dodatkowego urządzenia fiskalnego po terminie wystąpienia obowiązku (po fiskalizacji), podatnik nie może już skorzystać z odliczenia za taki zakup.

Rezerwowa kasa fiskalna może być opłacalną inwestycją!

* dotyczy sprzedaży realizowanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych

Polskie Centrum Kas Fiskalnych Sp. z o.o.
ul. Fosa 41, 02-768 Warszawa

tel.: +48 22 550 32 00, fax: +48 22 550 32 01
https://www.pckf.pl,