Twoja pierwsza kasa fiskalna

Kasy fiskalne w 2013 i 2014 roku

Na czym polega fiskalizacja?

Fiskalizacja urządzenia polega na wykonaniu przez serwis odpowiedniej procedury, której efektem jest uaktywnienie pamięci fiskalnej urządzenia. Fiskalizacja może być wykonana zarówno w siedzibie serwisu jak również bezpośrednio w miejscu instalacji urządzenia. Zawsze jednak wykonywana jest po uprzednim zawiadomieniu odpowiedniego urzędu skarbowego, do którego przypisany jest użytkownik.

* dotyczy sprzedaży realizowanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych

Polskie Centrum Kas Fiskalnych Sp. z o.o.
ul. Fosa 41, 02-768 Warszawa

tel.: +48 22 550 32 00, fax: +48 22 550 32 01
https://www.pckf.pl,